Paletti jaunais nosaukums ir Agapics

Tā kā pasaule turpina mainīties un mēs, savukārt, turpinām augt, mēs jutām, ka ir pienācis laiks spert nākamo nozīmīgo soli. Tādēļ jauno desmitgadi mēs iesākam ar jaunu vārdu un jaunu izskatu, neaizmirstot mūsu vēsturi un stāstu.

Lasīt mūsu stāstu
| front-page.php > Blog

Load: 6 queries - 255ms - 24.5MB - 240 cache hits / 266
Query: 12 queries - 293ms - 26.2MB - 551 cache hits / 581
Display: 34 queries - 318ms - 26.7MB - 1383 cache hits / 1467